Član 1
Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta mavobags.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu mavobags.rs kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od 24 meseca od dana kupovine.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4
Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo elektronskom  poštom na sledeću adresu bagsmavo@gmail.com
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
    – u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
    – proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju
    – dostavi račun
    – dostavi potpisani nalog za ispravku.


Član 5
Kupac nema pravo na prigovor ako je:
    – propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
    – nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;
    – kupio proizvod na rasprodaji;
    – kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;
    – promenio odluku o izboru atrikla.

Član 6
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.


Član 7
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
– zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
– vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;
– otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Član 8

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu će novac biti uplaćen na tekući račun. Kupac koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Mavo Bags je u obavezi da povraćaj vrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedene načine i nije moguće poslati novac po kuriru u gotovini.

Član 9
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.